English | Deutsch | Nederlands

Kenniscentrum


Is het enkel isolerende glas kleurneutraal? Het zicht van binnen naar buiten is neutraal. Door de warmtewerende metaal coating kan het zijn dat aan de buitenzijde in de reflectie lichte vlekvorming (paars-groen) waarneembaar is. Door het gebruik van andere kitten dan de voorgeschreven DaVinci kitten kan dit effect worden versterkt.
Als ik DaVinci Glas toepas, is dan mijn condensprobleem opgelost? Op deze vraag kan het antwoord heel kort 'nee' zijn. Omdat door mensen altijd vocht wordt geproduceerd in een woning of kantoor zal, indien niet uitstekend wordt geventileerd, het vocht in de lucht op het koudste oppervlak neerslaan indien het verzadigingspunt van de lucht is bereikt. Indien het glas niet meer het koudste oppervlak is in de woning, bijvoorbeeld bij toepassing van HR++-beglazing, zal het vocht (=condens) neerslaan op een ander vlak in de woning. Hierdoor kunnen allerlei klachten op het gebied van gezondheid en comfort onststaan. Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste glassoort voor uw object; rekening houdend met de isolatie van woning, de bouwperiode en uw wensen kunnen we isoleren in harmonie zodat het eindresultaat tot uw tevredenheid is.
Soms zie ik een soort waas op mijn glas. Wat is dit? Bij een bepaalde stand van de zon, gecombineerd met de plaats van de ruit in de gevel kunt u de minuscule metaaldeeltjes die zorgdragen voor de isolatie inderdaad waarnemen. Dit effect is bij diffuus daglicht niet waarneembaar.
Krijg ik subsidie op dit glas? Op dit moment ( 1 augustus 2010 ) wordt er subsidie gegeven op glas met een U-waarde van 1,6 W/m2K of beter. DaVinci Glas heeft een aantal glassoorten die subsidiabel zijn. Indien u contact met ons opneemt, kunnen wij u informeren over de mogelijkheden.
Hoe kan ik DaVinci Glas schoonmaken? Onze beglazingen met spouw kunt u op dezelfde wijze schoonmaken als normale beglazing. Voor de enkelvoudig isolerende ruiten adviseren wij de binnenzijde met ruim water en een niet schurend middel met zachte spons en zeem of wisser af te nemen; de buitenzijde mag op dezelfde wijze worden schoongemaakt als normale beglazing.
Krijg ik garantie op DaVinci Glas? Ja, maar de door DaVinci Glas voorgeschreven kitten maken deel uit van het complete systeem en zijn derhalve essentieel voor het kunnen garanderen van de producteigenschappen. Bij gebruik van andere kitten dan de DaVinci Mastic en de DaVinci Construct vervalt elke aanspraak op garantie.